Dakota Staton

Dakota Staton – CRY ME A RIVER

4:11

Dakota Staton – Broadway

2:48

Dakota Staton – Summertime

2:08

Dakota Staton – Body and Soul

3:30

Dakota Staton – Heartbreak

4:24

Dakota Staton – The Late, Late Show

2:35

Dakota Staton – I Love You More Than You'll Ever Know

6:15

Dakota Staton – Round Midnight

3:01

Dakota Staton – Anything Goes

2:27

Dakota Staton – More Than You Know

5:29

Dakota Staton – It's You or No One

1:38

Dakota Staton – Gone With The Wind

1:43

Dakota Staton – 05. On Green Dolphin Street

1:53

Dakota Staton – But Not For Me

1:54

Dakota Staton – 12. How High The Moon

1:54

Dakota Staton – 08. No Moon At All

1:55

Dakota Staton – 10. Pick Yourself Up

2:02

Dakota Staton – Avalon

2:02

Dakota Staton – The Best Thing For You

1:44

Dakota Staton – In the Night

2:03

Dakota Staton – Saturday Night (Is the Loneliest Night of the Week)

2:08

Dakota Staton – Summertime

2:10

Dakota Staton – The Song Is You

2:11

Dakota Staton – High on a Windy Hill

2:11

Dakota Staton – East of the Sun

2:11

Dakota Staton – My Heart Beats Like a Hammer

2:13

Dakota Staton – When Lights Are Low

1:57

Dakota Staton – Give Me the Simple Life

2:15

Dakota Staton – 04. Can't Live Without Him Anymore

2:16

Dakota Staton – Say It Ain't So, Joe

2:16

Dakota Staton – A Foggy Day

2:16

Dakota Staton – Love Walked In

1:45

Dakota Staton – 09. What Do You Know About Love

2:18

Dakota Staton – A Foggy Day (Remastered) (Remastered)

2:20

Dakota Staton – Knock Me a Kiss

2:20

Dakota Staton – 12. Trapped

2:21

Dakota Staton – 06. The Party Over

2:23

Dakota Staton – 03. If I Love Again

2:23

Dakota Staton – They All Laughed

2:08

Dakota Staton – You Don't Know What Love Is

2:25

Dakota Staton – September in the Rain

2:27

Dakota Staton – All In My Mind

2:27

Dakota Staton – Willow Weep For Me

2:28

Dakota Staton – Let Me Off Uptown

2:29

Dakota Staton – 01. Rock Me To Sleep

2:30

Dakota Staton – 07. Weak For The Man

2:31

Dakota Staton – What Do You See In Her

2:32

Dakota Staton – I Hear Music

2:32

Dakota Staton – Misty

2:32

Dakota Staton – Let Me Know

2:33

Dakota Staton – Baby, Don't You Cry

2:33
Показать ещё